utorak, 28. veljače 2012.

O bojama i zašto je nebo plavo

Nebo je plavo zbog atmosferskih čestica koje reagiraju na prilično čudan način i koje bezbojnom nebu daju plavu boju, zahvaljujući procesu poznatom kao Rayleighovo raspršivanje. Tradicionalno se smatra da svjetlost posjeduje 7 boja (crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo plava, ljubičasta). Vidljiva svjetlost je jedan oblik zračenja koje oblikuje sićušni dio elektromagnetskog spektra; druga stvorenja (npr. vaš kućni ljubimac) mogu vidjeti dijelove vidljivog spektra koje ljudi ne mogu vidjeti. Stanimo na trenutak i promislimo o toj činjenici. Koliko frekvencija mi ne možemo čuti? Koliki spektar boja mi ne možemo vidjeti? Ili ipak možemo?? Sasvim mala oštećenja mrežnjače prouzrokuju gubitak vida. Ono što većina opaža kao plavo, određeni ljudi opažaju kao zelenu boju, crvenu kao plavu, a neki ljudi sve boje vide u različitim tonovima sive boje. Nakon ovoga, nije bitno da li je vanjski predmet u boji ili ne. Ili ipak je?? Zašto onda ustrajemo na tome da je ono što vidimo sve, da je ono što čujemo sve što postoji?

"Prvobitno se smatralo da postoje boje, mirisi i sl., ali su kasnije pobijena ova različita mišljenja i pokazalo se da to postoji zahvaljujući našim čulima."
 Berkley

 I na kraju vas ostavljam sa ovom rečenicom;


Važno je nikad ne prestati postavljati pitanja.
A.Einstein

2 komentara: